Selecteer een pagina

Innovatief asfaltmengsel

Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. Dit zorgt voor:

  • Besparing van fossiele grondstoffen.
  • 20% CO2-reductie door de lagere productietemperatuur van Grasfalt. Namelijk 130 ºC in plaats van 170 ºC! Dit betekent een besparing van ruim 2 m³ gas per ton asfalt.
  • Duurzame opslag van CO2 door olifantsgras.

Grasfalt is volop in ontwikkeling

In het huidige Grasfalt wordt 50% van de bitumen vervangen door lignine uit olifantsgras maar we streven naar 100% vervanging!

Olifantsgras

  • Zet zeer effectief CO2 om in biomassa.
  • Olifantsgras neemt tot 4 keer meer CO2 op dan bomen!
  • Per hectare olifantsgras, dat goed is voor 3,2 ton lignine, wordt per jaar 26,4 ton CO2 opgenomen.
  • Goede opbrengst zonder bemesting; tot ca. 20 ton per hectare per jaar
  • Alleen onderhoud tijdens het 1e en 2e jaar
  • Vanaf het 2e tot 20-25 jaar te oogsten met volle opbrengst
  • Door op het juiste moment te oogsten blijven de nutriënten achter in het wortelstelsel en wordt de bodem niet uitgeput

Almelo kiest bewust voor CO2 Neutraal-Asfalt.

Bij de herinrichting van de Henriëtte Roland Holstlaan wordt gekozen voor veel duurzame toepassingen. Thema hierin is Water, Biodiversiteit en CO2-besparing. Zo worden er waterbergende toepassingen aangebracht en wordt een groot deel van het grijs groen. Waar asfalt blijft, wordt er bewust gekozen voor CO2-neutraal asfalt. Namelijk de combinatie van Lynpave en Grasfalt. De deklagen zijn volledig van Grasfalt. Dit komt neer op 477 ton Grasfalt. Het Grasfalt is geproduceerd in onze eigen asfaltcentrale in Ommen, de ACB.

Gemeente Almelo kiest bewust voor verduurzaming van de openbare ruimte en zet in op flinke CO2-besparing.

Duurzame fundering én deklaag van Grasfalt in Nijmegen.

Afgelopen week hebben we op de Heijendaalsweg in Gemeente Nijmegen nieuw, duurzaam asfalt gedraaid. In de funderingslaag hebben we schuimbitumen toegepast en de deklaag hebben we met Grasfalt gemaakt.

Samen met de Gemeente Nijmegen hebben we gekeken naar een zo duurzame en effectieve manier van het herinrichten van de Heijendaalseweg. Door te werken met schuimbitumen konden we de bestaande asfaltlagen inzetten als nieuwe funderingslaag. Hierdoor hergebruiken we op de plek zelf bestaande materialen zoals asfalt en zand. Door het oude, gefreesde asfalt op te waarderen met schuimbitumen hebben we ter plekke, zonder aan- en afvoer van nieuw materiaal zoals zand en menggranulaat, een nieuwe, stevige funderingslaag gecreëerd.

NTP heeft voor de fietsstroken een roodwordend mengsel van Grasfalt® uitgewerkt. Het heet ‘roodwordend’ Grasfalt® omdat na het aanbrengen de fietsstrook eerst nog donker van kleur blijft. Het donkere filmlaagje verdwijnt na verloop van tijd. Na bepaalde tijd komt de echte rode kleur tevoorschijn en is er geen verschil meer te zien met normaal rood asfalt. Dit asfalt is een stuk duurzamer dan gewoon rood asfalt!

Resultaat is dat we de Heijendaalseweg duurzamer én goedkoper hebben kunnen inrichten!

Roodwordend asfalt in Aalten!

De gemeente Aalten en aannemer NTP werken nauw samen in het bouwteam dat op dit moment de Admiraal de Ruyterstraat en de Dijkstraat aanpakt.

In de Admiraal de Ruyterstraat en de Dijkstraat wordt in totaal 250 ton roodwordend Grasfalt® toegepast. Voor deze hoeveelheid Grasfalt® heeft het olifantsgras tijdens het groeien 41,1 ton CO2 opgenomen. Daarnaast is voor de productie van het Grasfalt® 500 m³ minder gas verbruikt en is er voor de productie van dit mengsel 900 kg minder CO2 uitgestoten ten opzichte van een normaal asfaltmengsel.

Voor de productie van het asfalt (van grondstofwinning tot en met productie) is er in totaal 21,9 ton CO2 uitgestoten. Met het toepassen van rood wordend Grasfalt® in de Admiraal de Ruyterstraat en Dijkstraat, zorgt er dus voor dat er meer CO2 is opgenomen dan er uiteindelijk is uitgestoten.

Bedrijventerrein H2O zet met Grasfalt in op minder CO2-uitstoot

Op vrijdag 30 oktober is 800 ton Grasfalt® aangebracht op Bedrijvenpark H2O , goed voor 10.500m² weg. Directeur van het bedrijvenpark Piet Tulner en wethouder Auke Schipper van Gemeente Hattem waren daarbij aanwezig. “We vinden het als bedrijventerrein belangrijk om te werken aan minder CO2 uitstoot. Met Grasfalt® maken we dat tastbaar. We zetten hiermee een flinke stap naar een duurzaam bedrijventerrein” aldus Piet Tulner, directeur van H2O. ‘Als gemeente ondersteunen we dit initiatief uiteraard. We vinden het belangrijk om de openbare ruimte zo duurzaam mogelijk in te richten. De keuze voor Grasfalt® op bedrijventerrein H2O draagt daar goed aan bij.’ vertelt wethouder Auke Schipper van gemeente Hattem. Voor NTP is de aanleg van Grasfalt® op deze plek extra bijzonder omdat het nieuwe pand van NTP Hattem op dit bedrijventerrein wordt gebouwd.

Inzet van duurzaam Grasfalt in Brummen zorgt voor minder CO2-uitstoot

De Adelaarsstraat in Brummen wordt gerenoveerd en voorzien van duurzaam asfalt: Grasfalt. Op dinsdag 29 september is dit type Grasfalt voor het eerst binnen de gemeente Brummen aangebracht.

Grasfalt is net zo sterk als ‘gewoon’ asfalt, maar de productie is een stuk milieuvriendelijker.

”We hebben als gemeente de plicht om te werken aan minder CO2 uitstoot. Met Grasfalt maken we dat tastbaar. Zo zetten we concreet een stap naar een meer duurzame openbare ruimte” aldus wethouder Pouwel Inberg.

Duurzame openbare ruimte
In de Adelaarstraat wordt 205 ton Grasfalt toegepast. Voor deze hoeveelheid Grasfalt heeft het olifantsgras dat gebruikt is tijdens het groeien 33,7 ton CO2 opgenomen. Voor de productie van het asfalt (van grondstofwinning tot en met productie) is er in totaal 11,6 ton CO2 uitgestoten. De Adelaarstraat heeft dus meer CO2 opgenomen uit de atmosfeer dan dat er uitgestoten is voor de productie van het asfalt.

Eerst rotonde van Grasfalt® ligt in Assen!

Verbeterde fietsroutes, een mooie entree en duurzaam wegdek. De nieuwe Rolderrotonde is open voor het verkeer! Aannemer NTP bracht de uiteindelijke asfaltlaag aan met ‘Grasfalt®. Dit is duurzaam geproduceerd asfalt waarin olifantsgras is verwerkt. Wethouder Vlieg: “Je ziet het niet meteen, maar de Rolderrotonde en Rolderstraat worden een voorbeeld in de wegenbouw. De deklaag is gemaakt van biologische materialen en dat sluit aan bij onze klimaatdoelstellingen en CO2-reductie. Hiermee werken we actief mee aan de duurzaamheid in de wegenbouw. Daarnaast levert deze rotonde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid.”

In Borne rijden auto’s over Grasfalt®.

Ruim twee maanden geleden begon het opknappen van de twee Bornse straten. Deze week volgt de afronding, met het aanbrengen van een bijzondere asfaltlaag door aannemer NTP. Het bedrijf brengt 5000 vierkante meter duurzaam ‘Grasfalt’ aan. De deklaag moet helpen co2 te verminderen, en past daarom bij de ambities van de gemeente Borne om duurzaam te werken.

Universiteit Twente kiest voor Grasfalt®

De Universiteit Twente heeft ervoor gekozen om 1400m2 Grasfalt® en Lynpave®-asfalt toepassen bij de aanleg van de Witbreuksweg, de weg tussen de parkeerplaats en de buslus. Deze keuze past uitstekend bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de Universiteit Twente. De keuze voor Grasfalt® en Lynpave® zorgt ervoor dat er bij de aanleg van de Witbreuksweg 25 ton meer CO2 wordt opgenomen dan uitgestoten. 

Fietspad van Grasfalt® in de gemeente Renkum!

Vanaf 10 juli kan er weer veilig gefietst worden over het nieuwe duurzame fietspad van Wolfheze naar Heelsum; Doorwerthse Heide. Het fietspad heeft NTP aangelegd met aan aantal duurzaamheidsaspecten:

• De hoogteligging van het fietspad is hoger geworden, waardoor het werk met een gesloten grondbalans is gemaakt. De bermen zijn daardoor aangevuld met gebiedseigen grond. Hierdoor is de verstoring van de flora en fauna binnen dit gebied tot een minimum beperkt gebleven;
• De asfalt onderlaag is gemaakt met Lynpave® asfalt. Dankzij deze innovatie is het asfalt op -lagere temperatuur gemaakt, met reductie van 20% brandstofgebruik en CO2 uitstoot. Bovendien geeft de toepassing van Lynpave® een besparing van bitumen en is het mogelijk om meer oud asfalt hoogwaardiger te recyclen.
• De deklaag is voor zien van Grasfalt®. Dit is een innovatief asfaltmengsel ontwikkeld door Miscancell en NTP waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel Lignine.

 

 

Herstel inspectiepaden op dijken met Grasfalt®

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel heeft NTP inspectiepaden op dijken hersteld met Grasfalt®

Het gaat in totaal om een lengte van 3,5 kilometer asfalt verdeeld over 16 locaties. Zo blijven de opengestelde wegen en fietspaden veilig. De werkzaamheden zijn eind 2019 in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel uitgevoerd.

Het waterschap gebruikt bij de werkzaamheden naast Grasfalt een ander duurzaam asfalt, namelijk Lynpave®-asfalt.
Lynpave®-asfalt is een laag-temperatuur asfalt. Door het bij lage temperatuur produceren wordt bij het productieproces 20% CO bespaard. Gebruik van een lagere temperatuur is mogelijk door de toevoeging van lijnzaadolie. Hierdoor is het productieproces van het asfalt een stuk duurzamer dan bij regulier asfalt.

Fietspad met olifantsgras verbindt Sportpark Schuytgraaf met Elst

Op donderdag 9 mei is het circulaire fietspad in Arnhem in de wijk de Schuytgraaf geopend door wethouder Paping van Arnhem.

Het stuk grasfalt, gemaakt door de NTP Groep uit Angerlo met olifantsgras uit Zevenaar, is zo’n 500 meter lang en verbindt Sportpark Schuytgraaf met de fietsroute tussen Arnhem en Elst. Arnhems wethouder Ronald Paping neemt het duurzame stukje fietspad donderdagmiddag officieel in gebruik door het per fiets uit te testen.

Pilot-project

Op maandag 28 mei 2018 vond de opening plaats van het eerste circulaire Grasfalt-fietspad in gemeente Zevenaar. Een bijzondere mijlpaal voor Zevenaar. Maar dat is niet het enige dat dit fietspad interessant maakt. Vooral het proces, de samenwerking en de ‘Optimal Scan voor duurzame en circulaire wegen en paden’ (een voor dit circulaire fietspad ontwikkeld model) maken het fietspad speciaal: een primeur voor Nederland.

Een aantal partners in de Groene Allianties De Liemers hebben voor het fietspad de handen ineen geslagen en it pilot-project opgepakt. De samenwerkingspartners zijn KPM Civiel, NTP Groep, Rabobank Arnhem e.o. en gemeente Zevenaar. Samen met Stichting Circulair Bouwen hebben ze de plannen ontwikkeld, het proces doorlopen en het fietspad gerealiseerd.

Gemeente Zevenaar wint KoopWijsPrijs 2018 met Grasfalt-fietspad

Deze prijs is een initiatief van de Rijksoverheid dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondersteunt. De KoopWijsPrijs werd dit jaar uitgereikt aan een inkoopproject dat vooruitstrevend is als het gaat om MVI.

Meer informatie

Miscancell
T +31 (0)316 740 777
E info@miscancell.nl

NTP
T +31 (0)313 47 85 87
E info@ntp.nl